Dziedziczenie środków
z OFE i ZUS

Składki zebrane w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE), jak i znajdujące się na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podlegają podziałowi w razie śmierci danej osoby, są bowiem traktowane jako część jej majątku.

W związku z tym są one dziedziczone przez spadkobierców oraz osoby wskazane przez członka OFE. Może on wskazać dodatkowych spadkobierców już na etapie przystępowania do Funduszu lub w trakcie gromadzenia w nim oszczędności – ma również prawo dokonywać zmian lub w ogóle odstąpić od wcześniejszych decyzji. Jako uposażonych można wskazać dowolne osoby fizyczne, nie musi to być rodzina.

Pomagamy bliskim osób zmarłych w odzyskaniu zgromadzonych przez nich środków w ramach systemu emerytalnego.

shutterstock_451268149