Pożar / Zalanie

W zakresie opisanych powyżej szkód współpracujemy z biegłymi z zakresu budownictwa którzy w sposób rzetelny i przy uwzględnieniu realiów rynkowych szacują wysokość należnego poszkodowanym odszkodowania.

Z naszego doświadczenia wynika, że najczęstszą przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczycieli są:

  • interpretacja postanowień OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia) na niekorzyść poszkodowanego,
  • błędne ustalenie przyczyny powstania szkody (pożaru/zalania).
shutterstock_561900235