Upadek na śliskiej powierzchni

Pamiętaj, że właściciel posesji lub zarządca terenu odpowiedzialny jest za jego utrzymanie w zimie jak i za jego ogólny stan techniczny, który winien zapewnić wszystkim korzystającym bezpieczne z niego korzystanie.

W imieniu naszych Klientów dochodzimy odszkodowań za złamania spowodowane stanem technicznym chodników, schodów itp. jak i zaniedbaniami w zimowym ich utrzymaniu. To samo dotyczy poślizgnięć na mokrych i nienależycie oznaczonych powierzchniach (w centrach handlowych, hipermarketach itp.).

upadek na śliskiej powierzchni