Błędy medyczne
(nienależyta staranność)

Prowadzimy wszelkiego rodzaju postępowania dotyczące szeroko pojętego błędu lekarskiego (błędy medyczne, błąd w diagnozie, błąd w wyborze sposobu leczenia, naruszenia integralności cielesnej).

Posiadamy również wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących zakażeń szpitalnych.

shutterstock_613289513