Szkody
komunikacyjne / osobowe

Wieloletnie doświadczenie naszych prawników, poparte wiedzą naszych konsultantów medycznych gwarantuje uzyskanie maksymalnego odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody komunikacyjne i osobowe.

Pracujemy w oparciu o najniższe prowizje na rynku nie pobierając od poszkodowanych żadnych opłat jak również nie ukrywamy ich w żaden sposób.

Nie pobieramy również prowizji od odszkodowania stanowiącego zwrot poniesionych przez Klienta kosztów (np. leczenia, dojazdów do placówek medycznych, itp.) jak i świadczeń z tytułu renty wyrównawczej.

shutterstock_155680049